Trang chủ > Đăng Ký

Đăng Ký

Học viên có thể đăng ký bằng cách điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký bên dưới. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Bộ phận tuyển sinh sẽ thông báo và tư vấn thêm thông tin qua điện thoại.

1. Hồ sơ đăng ký Chứng chỉ

– 01 Phiếu đăng ký

– 02 CMND photo công chứng

– 04 Hình 3×4 (Phía sau hình, ghi rõ Họ tên; Ngày sinh và Nơi sinh)

2. Hồ sơ đăng ký học Trung cấp / Liên thông

– 01 Hồ sơ tuyển sinh (Phát hành tại văn phòng tuyển sinh)

– 02 Bằng tốt nghiệp photo công chứng

– 02 Bảng điểm photo công chứng

– 02 CMND photo công chứng

– 04 Hình 3×4 (Phía sau hình, ghi rõ Họ tên; Ngày sinh và Nơi sinh)